Študentski svet fakultete predstavlja organ Fakultete za pomorstvo in promet, ki ga tvorijo predstavniki študentov posameznih oddelkov. Ima dvanajst članov – svetnikov, ki iz svojih vrst izvolijo predsednika in podpredsednika, ki zastopata Fakulteto za pomorstvo in promet v študentskem svet Univerze v Ljubljani. Hkrati pa imenujejo predstavnike študentov v Senatu, Upravnem odboru in Komisiji za študentske zadeve ter akademskem zboru.

Pomembnejše naloge Študentskega sveta so, da kontrolira izvajanje študentske ankete, ter spodbuja dekana, da tudi primerno ukrepa, ko so znani rezultati. ŠS daje mnenja o asistentih, docentih, izrednih profesorjih, ki zaprosijo v izvolitev v isti ali višji naziv.. Opraviti mora volitve predstavnikov v že prej omenjene organe fakultete. Daje mnenje k vpisnini oziroma jo lahko v določeni meri določa. Sprejema program dela na podlagi katerega dobi tudi sredstva za delovanje. Rešuje probleme študentov povezane s študijskim procesom. Skupaj s Študentsko organizacijo Fakultete za pomorstvo in promet sodeluje na informativnem dnevu, organizira brucovanja, ekskurzije, okrogle mize, akademske večere…. Študentski svet se financira iz sredstev Fakultete za pomorstvo in promet ter sredstev, ki jih dodeli Študentski svet Univerze v Ljubljani. Sredstva so namenjena za obštudijsko dejavnost.
 

Predsednica ŠS FPP: MOLE ANITA

Podpredsednik ŠS FPP:
FLIS GAŠPER

Tajnica ŠŠ FPP:
JERMAN BARBARA


Predstavniki Tehnologije prometa (UNI + VSŠ)

 • 1.letnik BISENIĆ BOJANA
 • 2.letnik VUKAJLOVIĆ ANDJELIJA
 • 3. letnik LUKEK SARA

Predstavniki Pomorstva (VSŠ)

 • 1.letnik LAH LUKA
 • 2.letnik JERMAN BARBARA
 • 3.letnik TONČIČ JURE

Predstavnik strojništva (VSŠ)

 • 1. letnik ŽERDIN KLEMEN
 • 2. letnik TONČIČ JURE
 • 3. letnik PEČENKO GREGOR

Predstavnik Izrednih študentov in absolventov FPP

 • RAMŠAK MARKO

Predstavniki študentov v senatu FPP

 • 1. MOLE ANITA
 • 2. FLIS GAŠPER
 • 3. LAH LUKA

 

Predstavnika študentov v komisiji za študijske zadeve

 • 1. TONČIČ LUKA
 • 2. JERMAN BARBARA

Predstavnik študentov v upravnem odboru FPP

 • 1. TONČIČ JURE

Predstavniki študentov v akademskem zboru FPP

 1. Barbara Jerman
 2. Andjelija Vukajlović
 3. Klemen Žerdin
 4. Gregor Pečenko
 5. Sara Lukek
 6. Bojana Bisenić
 7. Marko Ramšak

 


datum zadnje spremembe: 12.12.2016