Kraj izvajanja študija: Fakulteta za strojništvo, Aškarčeva 6, Ljubljana

PTTL-VSS - 1. stopnja

1. letnik

2. letnik

3. letnik PTTL, smer Tehnologija cestnega prometa

3. letnik PTTL, smer Transportna logistika