Prometna tehnologija un transportna logistika - VSS - 1. stopnja

1. letnik

2. letnik

3. letnik PTTL, smer Transportna logistika

Tehnologija prometa in logistika - UNI - 1. stopnja

1. letnik 

Tehnologija prometa - UNI - 1. stopnja

2. letnik  

3. letnik  

Navtika - VSS - 1. stopnja

1. letnik 

2. letnik