POMORSTVO - 2. stopnja, redni in izredni študij

1. letnik - ZIMSKI SEMESTER

Pomorstvo (skupni predmeti)

1. letnik - POLETNI SEMESTER

Pomorstvo, usmeritve Pomorski sistemi, Pomorsko inženirstvo in Morske vede

2. letnik - ZIMSKI SEMESTER

Pomorstvo, usmeritve Pomorski sistemi, Pomorsko inženirstvo in Morske vede