PROMET - 2. stopnja, redni in izredni študij

1. letnik - ZIMSKI SEMESTER

Promet (skupni predmeti)

1. letnik - POLETNI SEMESTER

Promet, usmeritve Prometna tehnologija, Transportna logistika in Prometna varnost

2. letnik - ZIMSKI SEMESTER

Promet, usmeritve Prometna tehnologija, Transportna logistika in Prometna varnost