Izredni študij – Ljubljana

Kraj izvajanja študija: Fakulteta za strojništvo, Aškarčeva 6, Ljubljana 

Prometna tehnologija un transportna logistika - VSS - 1. stopnja


datum zadnje spremembe: 21.11.2017