Izredni študij - Portorož

Tehnologija prometa in logistika - UNI - 1. stopnja


Tehnologija prometa - UNI - 1. stopnja


Prometna tehnologija un transportna logistika - VSS - 1. stopnja


Navtika - VSS - 1. stopnja


Ladijsko strojništvo - VSS - 1. stopnja


datum zadnje spremembe: 30.03.2018