Ladijsko strojništvo (VSS)

Poslovanje ladjarja


Učni načrt

Vsa gradiva so dostopna v VIS-u.

 

1. kolokvij: 25. 11. 2019 

2. kolokvij: 20. 1. 2020


Izvajalci

Predavanja