Ladijsko strojništvo (VSS)

Inženirska grafika in ladijska dokumentacija


Učni načrt

Osnove opisne geometrije: risanje simetral daljic in kotov, risanje kotov, risanje mnogokotnikov, vrste pogledov, prava velikost daljice, lika. Prikaz mreže geometrijskih teles, preseki geometrijskih teles z ravnino.

Standardi: klasifikacija in označevanje standardov, standardna števila, označevanje proizvodov.

Tehniško risanje: pravila tehniškega risanja v strojništvu, elektrotehniki in gradbeništvu. Projekcijsko risanje. Ortogonalna projekcija, aksonometrična projekcija.

Kotiranje: Označevanje kakovosti površin. Tolerance. Poenostavljeno in shematsko risanje strojnih elementov, simbolični prikaz elementov instalacijske tehnike. Vrste in pomen tehnične in tehnološke dokumentacije. Tolerance, ujemi, stanja površine. Standardizacija: Materiali v strojegradnji.

Računalnik in inženirska grafika:

 • Pregled možnosti in primerjava obstoječih programov
 • Kdaj ne olajša dela? (Kadar je stroj ali program slab, pri izvirnih zamislih in unikatih)
 • Računalniška izdelava modelov za preverjanje konstrukcij.

 

Ladijska dokumentacija:

Potrebe za klasificiranje ladje:  Načela klasificiranja, Posledica sprejetih načel, Organiziranost klasifikacijskih društev.

Klasifikacijski pregledi ladij:  Veljavnost klase, Združevanje pregledov na ladji (harmonizacija). Uradni zaznamki, pomen in posledice zaznamkov.

Obvezni pregledi ladij:  Letni pregledi (Annual Survey), Vmesni pregledi (Intermediate Survey), Obnovitev veljavnosti klase (Class renewal Survey).

Pregledi ladij za prevoz specialnih tovorov:  Ro-Ro potniške in Ro-Ro tovorne ladje, Ladje za prevoz kontejnerjev, Ladje za prevoz nafte in naftnih derivatov, Ladje za prevoz kemikalij, Ladje za prevoz utekočinjenih plinov, Ladje za prevoz razsutih tovorov.

Uporaba materialov v ladjedelstvu:  Preizkušanje, prevzemanje, izbira materiala

Ladijski motorji:  Materiali, dokumentacija, preizkušanje, meritve obremenitve ladijskih motorjev. Pregled osnovne ladijske dokumentacije, sheme ladijskih sistemov strojne in elektro sheme, ladijska spričevala.

 

Vsebina iz vzorčnega programa 7.04:

 • Razlaga strojnih risb in priročnikov: Vrste risb, Cevovodi, Slikovna projekcija, Razvoj, Dimenzioniranje, Geometrijska odstopanja, Omejitve, Vaja strojnega risanja
 • Risanje z orodjem CAD
 • Interpretacija cevovodnih, hidravličnih in pnevmatskih diagramov

 

Vsebina iz vzorčnega programa 7.03:

Ladijska dokumentacija

 • Knjiga o oljih (I.del – Delo v strojnici in II.del -  Delo s tovorom/balastom)
 • Ladijski načrt ravnanja v primeru onesnaženja z nafto (SOPEP), vključno z Ladijskim načrtom ravnanja onesnaženja morskega okolja (SMPEP) za nafto in/ali škodljive tekoče snovi ter Ladijski načrt odziva (VRP)
 • Načrt ravnanja z hlapljivimi organskimi spojinami, Sistem ravnanja z odpadki, Sistemi za preprečevanje obraščanja, Ravnanje z balastnimi vodami in sistem njihovega izpusta
 • Mednarodna konvencija o tovornih črtah, 1966
 • SOLAS, 1974
 • ISM kodeks
 • STCW konvencija, 1978
 • Smernice za razširjene programe nadzora med pregledom tovornih ladij za razsuti prevoz in tankerjev za nafto
 • Kodeks Varne delovne prakse za pomorščake trgovske mornarice
 • ISPS kodeks

 

Vsebina iz vzorčnega programa 7.01:

Ladijska dokumentacija

 • UPORABA MEDNARODNIH PRAVIL, KODEKSOV IN STANDARDOV PRI VARNEM ROKOVANJU, ZLAGANJU, ZAVAROVANJU IN TRANSPORTU TOVORA
 • Načrti in ukrepi v skladu z mednarodnimi predpisi
 • Zahteve za tovorno opremo
 • Vsebina in uporaba ISGOTT
 • BLU kodeks (kodeks o varnem natovarjanju in raztovarjanju ladij za prevoz razsutega tovora)
 • VARNO ROKOVANJE S TOVOROM V SKLADU Z USTREZNIMI DOLOČBAMI
 • Vzpostavitev postopkov za varno ravnanje s tovorom v skladu z ustreznimi določbami, kot so:
 • IMDG kodeks
 • IMSBC kodeks
 • MARPOL 73/78, Aneks III in V
 • Pregledi in suho dokiranje
 • Odgovornosti v okviru ustreznih zahtev mednarodnih konvencij in kodeksov
 • Po mednarodnih konvencijah obvezni certifikati in ostali dokumenti na ladji

Izvajalci

Predavanja