Ladijsko strojništvo (VSS)

Delovni, hladilni in pomožni stroji


Učni načrt

Osnove izvedbe in načini delovanja naslednjih sistemov:

 • Vrste, izvedbe, zgradbe in delovanje zgoščevalnikov (črpalke in tlačilke, ventilatorji, puhala,  kompresorji, filtri). Cevovodni sistemi za pretakanje kapljevin in plinov (vode, morske vode, goriva, olj za mazanje, hladiv, zraka, CO2 ipd.); izvedbe sestavni elementi, predpisi, ki te sisteme zadevajo ter osnove za dimenzioniranje, obratovanje in vzdrževanje.
 • Naprave za pridobivanje in hrambo pitne vode (tanki pitne vode, hidroforji, evaporatorji, naprave za reverzibilno osmozo ter dezinfekcijo).
 • Toplotni menjalniki,
 • Hladilne naprave, uporaba hladilnih naprav, teoretične osnove delovanja, levi hladilni krožni procesi, hladiva in njihove lastnosti. Sestavni deli hladilnih naprav, njihove izvedbe in delovanje. Naprave za nadzorovanje in regulacijo. Vzdrževanje hladilnih naprav. Obratovalne motnje, odkrivanje vzrokov in odpravljanje posledic, izolacija hlajenih prostorov, odtaljevanje, smernice za določanje kapacitete in za izbor hladilnih naprav ter obratovanje in vzdrževanje.

 

SISTEMI KLIMATIZACIJE IN PREZRAČEVANJA:

 • Prezračevanje, potrebe po prezračevanju delovnih in bivalnih prostorov, naravno in mehanično prezračevanje, smernice za določanje kapacitet in izbor naprav za prezračevanje, merjenje učinkovitosti.
 • Ogrevanje. Izvedbe ogrevanja delovnih in bivalnih prostorov. Smernice za določanje potrebne kapacitete in za izbor hladilnih ali ogrevalnih naprav.
 • Klimatizacija. Pojem klimatizacije zraka: uravnavanje in nadzorovanje temperature, relativne vlažnosti, in hitrosti gibanja zraka v prostorih. Sistemi za klimatizacijo delovnih in bivalnih prostorov. Klima naprave s sestavnimi deli, njihova izvedba in funkcija. Smernice za določanje potrebne kapacitete in za izbor klimatske naprave ter obratovanje in vzdrževanje.

 

 • Hidravlični in pnevmatski sistemi

 

DELOVANJE IN UPRAVLJANJE ČRPALNIH SISTEMOV:

 • Rutinskosplošno o upravljanju cevovodnih sistemov,
 • Upravljanje s kalužnim, balastnim in pretovornimi cevovodnimi sistemi.

 

 • Naprave za prečiščevanje, razoljevanje in varovanje okolja (filtri in separatorji, zbiralniki odpadnih olj in fekalij, sežigalniki).

 

Lastnosti levih hladilnih krožnih procesov, njihova izboljšava in vpliv na hladilno število in večstopenjski hladilni krožni procesi. Teoretični in realni hladilni krožni procesi z analizami nepovračljivosti v sistemu.

 

Delovanje, upravljanje in vzdrževanje:

 • Cevovodni sistemi, kalužni, balastni, pitna voda itd.
 • Hladilne naprave,
 • Naprave gretja prostorov in klimatizacije
 • Sitemi goriva glavnih pogonskih in pomožnih strojev,
 • Sistemi prezračevanja in dovoda zgorevalnega zraka,
 • Sistemi mazalnega olja,
 • Sistemi hladilne vode,
 • Itd.

 

Vsebina skladna z vzorčnim programom 7.04:

 • Osnovna zgradba in načela delovanja strojnih sistemov
  • Druga pomožna sredstva
  • Krmarski sistem
 • Varnost in postopki v sili za delovanje pogonskih strojev, vključno s krmilnimi sistemi
  • Avtomatsko ustavljanje glavnega kotla
 • Vzdrževanje in popravila kot so razstavljanje, prilagoditev in sestavljanje strojev in opreme
  • Centrifugalne črpalke
  • Recipročne črpalke
  • Vijačne in prestavne črpalke
  • Ventili
  • Zračni kompresorji
  • Toplotni izmenjevalniki
  • Hladilniki

 

Vsebina skladna z vzorčnim programom 7.02:

 • HLADILNIKI IN HLADILNI KROG
 • Hlajenje in klimatski sistem – oblika, delovanje in vzdrževanje

Izvajalci

Predavanja