Ladijsko strojništvo (VSS)

PREDMETNIK1. letnik
Zap.št. Predmet Semester Sam. delo štud. Ure skupaj Točke ECTS
Zimski Poletni
P S V KV DO P S V KV DO
1 Inženirska grafika in ladijska dokumentacija 30 0 30 0 0           60 120 4
2 Izbrana poglavja fizike in matematike I 30 0 30 0 0           60 120 4
3 Mehanika in hidromehanika 60 0 45 0 0           105 210 7
4 Nauk o ladji I 60 0 30 0 0           90 180 6
5 Pomorska angleščina 45 0 30 0 0           75 150 5
6 Pomorsko in gospodarsko pravo 30 30 0 0 0           60 120 4
7 Izbrana poglavja fizike in matematike II           30 0 30 0 0 60 120 4
8 Ladijski elektro sistemi           45 0 30 0 15 90 165 6
9 Materiali in varjenje           30 0 30 0 0 60 120 4
10 Mornarske veščine           30 0 45 0 15 90 165 6
11 Termodinamika in ladijska energetika           45 0 30 0 0 75 150 5
12 Varnost na ladji           30 15 30 0 0 75 150 5
2. letnik
Zap.št. Predmet Semester Sam. delo štud. Ure skupaj Točke ECTS
Zimski Poletni
P S V KV DO P S V KV DO
1 Goriva, maziva in voda 45 0 15 0 15           75 135 5
2 Ladijski konstrukcijski elementi 45 0 30 0 0           75 150 5
3 Ladijski motorji 30 0 30 0 0           60 120 4
4 Parni in plinski sistemi 45 0 30 0 0           75 150 5
5 Računalništvo in informatika 45 0 30 0 0           75 150 5
6 Regulacija in avtomatika 45 15 30 0 0           90 180 6
7 Angleščina za ladijske strojnike           45 0 30 0 0 75 150 5
8 Človeški viri v pomorstvu           30 15 30 0 0 75 150 5
9 Delovni, hladilni in pomožni stroji           45 15 30 0 0 90 180 6
10 Ladijski motorji 2           60 0 30 0 0 90 180 6
11 Vodenje strojne straže           45 0 30 0 0 75 150 5
12 Vzdrževanje ladje           30 0 15 0 0 45 90 3
3. letnik
Zap.št. Predmet Semester Sam. delo štud. Ure skupaj Točke ECTS
Zimski Poletni
P S V KV DO P S V KV DO
1 Poslovanje ladjarja 45 15 30 0 0           90 180 6
2 Transportni sistemi v pomorstvu 30 0 30 0 0           60 120 4
3 Diplomska naloga           0 0 0 0 127 127 127 10
4 Strokovna praksa za strojnike           5 30 0 0 127 127 162 14
5 Usposabljanje na strojnih simulatorjih           15 15 60 0 0 90 180 6
3. letnik - Izbirni strokovni predmet
Zap.št. Predmet Semester Sam. delo štud. Ure skupaj Točke ECTS
Zimski Poletni
P S V KV DO P S V KV DO
1 ARPA simulator 30 15 30 0 0           75 150 5
2 Komunikacijske naprave 45 0 30 0 0           75 150 5
3 Ladijski borbeni sistemi 30 15 30 0 0           75 150 5
4 Medicina za pomorce 30 15 30 0 0           75 150 5
5 Pomorska dediščina 30 15 30 0 0           75 150 5
6 Propulzija in manevriranje 30 15 30 0 0           75 150 5
7 Ravnanje s tovorom 2 30 15 30 0 0           75 150 5
8 Ro-Ro in potniške ladje 30 15 30 0 0           75 150 5
9 Taktična navigacija 30 15 30 0 0           75 150 5
10 Tankerji 30 15 30 0 0           75 150 5
3. letnik - Izbirni strokovni predmet/Splošni izbirni predmet
Zap.št. Predmet Semester Sam. delo štud. Ure skupaj Točke ECTS
Zimski Poletni
P S V KV DO P S V KV DO
1 Jadranje 30 0 45 0 0           75 150 5

Podatki o možnosti izbirnih predmetov in mobilnosti

V 3. letniku lahko študent izbere štiri predmete iz seznama izbirnih predmetov študijskega programa za zimski semester, ki so skupaj ovrednoteni s 20 ECTS.