Navtika (VSS)

Jadranje


Učni načrt

Vpliv jadranja, jadranja na deski in veslanja  na funkcionalne in gibalne sposobnosti. Pridobivanje in razvijanje funkcionalnih in gibalnih sposobnosti skozi različne oblike vodnih športov-jadranje, jadranje na deski veslanje, SUP. Pomen aktivnega preživljanja prostega časa. Ladijske vrvi. izbira in prevzemanje vrvi. Razvijanje vrvi. Zlaganje vrvi po uporabi. Vzdrževanje ladijskih vrvi. Jeklene vrvi. Vozli. Podveze. Spletene vrvi. Plovila. Vrste plovil. Osnovna oprema. Vzdrževanje in zaščita plovila. Manevriranje s plovilom (kuter, čoln, jadrnica). Manever pristajanja in odhajanja iz ladijskega veza. Manever sidranja z enim in z dvema sidroma. Zaustavljanje plovila v sili (crash stop). MOB manever (polni obrat, Williamson, Scharnow).

Praktične vaje za različne primere reševanja in delovanja v sili. Tehnika plavanja -kravl. Potapljanje na dah, čas in dolžino. Skok v vodo in potapljanje iz plovila kot vaja preživetja na morju. Reševanje utopljenca. Prijem utopljenca v nezavestnem, polzavestnem in zavestnem stanju.

Kultura obnašanja na morju.

Osnove jadranja in jadranja na deski. Fizikalne osnove jadranja in konstrukcije jadrnice in jadralne deske. Deli in oprema jadrnice in jadralne deske. Krmar in posadka. Jadralska obleka in osebna oprema. Skupna in osebna varnostna oprema, odhod in prihod. Tehnika in taktika športnega jadranja.  Krajšanje jader. Osnovne kontrole. Princip dela na jadrnici. Jadranje v veter, proti vetru, s vetrom v bok. Osnove pomorske meteorologije. Osnove tehnike in taktike jadranja na deski. Start, obrat na mestu,  obrat proti vetru, obrat z vetrom.

Mornarsko veslanje. Pravilna obremenitev kuterja: premec, sredina, krma, leva in desna stran. Osnovno usklajevanje veslajev. Funkcija krmarja.  Povelja krmarja. Tehnika mornarskega veslanja. Mornarsko veslanje prilagojeno znanju in sposobnostim. Mornarskoveslaški veslaji: kratki, srednji, dolgi in močni. Osnove tehnika veslanja SUP -a.

Protipožarna varnost. Izguba krmila. Vdor vode, zapuščanje plovila.

Vaje je potrebno izvajati teoretično (za mizo) in praktično z elementi, ki so na razpolago na ladji.


Izvajalci

Predavanja