Navtika (VSS)

Vzdrževanje ladje


Učni načrt

VZDRZEVANJE_LADJE_(Ucni_nacrt).pdf

 

GRADIVO


Izvajalci

Predavanja

 • Planiranje vzdrževalnih del:  Zahteve klasifikacijskih društev. Letni in vmesni pregledi, obnovitev klase ladje, izredni pregledi, pregledi kotlov in posod pod pritiskom. Priprava za varno delo pri vzdrževalnih delih.
 • Vzdrževanje ladijskih motorjev:  Napake na sestavnih delih in načini popravila.
 • Diagnostika napak. Vzdrževanje in popravila valjevih puš,  bata, batničnih tesnilk, križne glave, startnih ventilov, razpršilcev, visokotlačnih črpalk goriva in olja, odrivnega ležaja. Testiranje sestavnih delov motorja pred in po popravilu.
 • Vzdrževanje pomožnih strojev in naprav:  Pomožni motorji in naprave, črpalke in cevovodi.
 • Ladijski pomožni kotli:  Obnavljanje kurišča. Vzdrževanje vodnega dela. Mehansko in kemično čiščenje vodnega dela. Vzdrževanje in nastavitve varnostnih ventilov. Uvaljanje in popravilo kotlovnih cevi. Vzdrževalna dela na ekonomajzerju.
 • Ladijski trup in palubne naprave:  Kontrola, preizkušanje in popravilo pokrovov ladijskih skladišč. Oporniki pokrovov. Ladijska skladišča. Dvojno dno. Odprtine na glavno palubo. Sidrno in pritezno vitlo. Palubna hidravlika. Tovorne naprave.
 • Krmilni stroj:  Kontrola pravilnega delovanja glavne in pomožne naprave. Vzdrževanje in popravila.
 • IGS:  Vzdrževalna dela. Klasifikacijska pravila.
 • Elektrokemijska zaščita pred pojavom korozije:  Anodna zaščita, katodna zaščita, klasifikacijske zahteve izvedb zaščite.
 • Zaščitni premazi:  Priprava površine, izvedbe zaščitnih premazov. Zaščita podvodnega dela ladje. Zaščita balastnih tankov. Klasifikacijske zahteve zaščite balastnih tankov. Zaščita ladijskih skladišč. Račun porabe zaščitnih premazov.
 • Klasifikacijske zahteve po ohranitvi trdnosti ladijske strukture v luči vzdrževanja:  Dodatek za rjavenje. Mejne vrednosti stanjšanja radi rjavenja.
 • Poškodbe in nadzor nad popravili: Premec kot struktura. Naprave vgrajene na premcu. (sidrno vitlo, sidrna veriga, skladišča sidrne verige).
 • Poškodbe in nadzor nad popravili glavne palube:  Jeklene vrvi in vrvi iz naravnih vlaken – konstrukcija. Vrvi iz plastičnih vlaken – konstrukcija. Vzdrževanje vseh vrst vrvi. Klasifikacijske zahteve glede vrvi.
 • Palubna dvigala:  Register dvigal. Občasni pregledi in testiranje dvigal.. Vzdrževanje dvigal.
 • Pokrovi ladijskih skladišč:  Konstrukcijske raznolikosti. Tesnjenje pokrovov ladijskih skladišč. Tesnilna guma. Distančniki. Drenažni ventili. Mehanska zapirala. Vzdrževanje vlečne verige. Prag ladijskega skladišča. Primer popravila.
 • Preizkusi tesnjenja pokrovov ladijskega skladišča: Kreda, voda, ultra-zvok.
 • Vzdrževalna dela na krmni ladijski strukturi:  Poškodbe krmila. Vzdrževalna dela na krmilu.
 • Ladijski vijak:  Vrste poškodb. Popravila poškodb v področjih A, B in C. Začasna popravila ladijskih vijakov. Uporaba sintetičnih smol za popravila ladijskih vijakov.

 

Vsebina iz vzorčnega programa 7.03:

 • POSTOPKI ZA PREPREČEVANJE ONESNAŽENOSTI IN S TEM POVEZANA OPREMA
 • Nadzor nad izpustom nafte
 • Knjiga o oljih (I.del – Delo v strojnici in II.del -  Delo s tovorom/balastom)
 • Ladijski načrt ravnanja v primeru onesnaženja z nafto (SOPEP), vključno z Ladijskim načrtom ravnanja onesnaženja morskega okolja (SMPEP) za nafto in/ali škodljive tekoče snovi ter Ladijski načrt odziva (VRP)
 • Postopki delovanja naprav za preprečevanje onesnaževanja, čistilnih napravah, sežigalnice, drobilca trdnih delcev, čistilne naprave balastne vode
 • Načrt ravnanja z hlapljivimi organskimi spojinami, Sistem ravnanja z odpadki, Sistemi za preprečevanje obraščanja, Ravnanje z balastnimi vodami in sistem njihovega izpusta
 • PROAKTIVNI UKREPI ZA ZAŠČITO MORSKEGA OKOLJA
 • Proaktivni ukrepi za zaščito morskega okolja

 

Vsebina iz vzorčnega programa 7.01:

 • TEMELJNA NAČELA LADIJSKE KONSTRUKCIJE, TRIMA IN STABILNOSTI
 • Preventivni ukrepi za korozijo
 • Pregledi in suho dokiranje
 • NATOVARJANJE/RAZTOVARJANJE GLEDE NA KODEKS VARNEGA ZLAGANJA IN ZAVAROVANJA TOVORA
 • Metode in zaščitni ukrepi pri razkuževanju skladišč
 • SPLOŠNO ZNANJE O TANKERJIH IN TANKERSKIH OPERACIJAH
 • Vsebina in uporaba ISGOTT
 • Tankerji za prevoz kemikalij
 • Čiščenje tankov in nadzor onesnaževanja iz tankerjev za prevoz kemikalij
 • METODE IZOGIBA ŠKODLJIVIM UČINKOM KOROZIJE, IZRABE ALI NEPRAVILNEGA ROKOVANJA NA LADJAH ZA RAZSUTI TOVOR

 

Vsebina iz vzorčnega programa 7.04:

 • Vzdrževanje in popravilo
 • Načela vzdrževanja
 • Generator
 • Razdelilna plošča
 • Električni motorji
 • Zaganjalniki
 • Razdelilni sistem
 • Enosmerni električni sistemi in oprema
 • Metode za varno izvajanje izrednih / začasnih popravil
 • Uporabo različnih vrst tesnil in pakiranj
 • Ustrezno predznanje in sposobnosti o mehaniki
 • Vzdrževanje in popravila kot so razstavljanje, prilagoditev in sestavljanje strojev in opreme
 • Pritrjevanje
 • Ladijski postroji
 • Datoteke

  VZDRZEVANJE_LADJE__Ucni_nacrt_.pdf (146.8Kb)