Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Ladijsko strojništvo
2022/2023

Ladijski motorji 2


Učni načrt

Cilj proizvajalcev ladijskih motorjev je avto-diagnoza pogonskega postrojenja z množico senzorjev, mikroprocesorjev, znanja, izkušenj in discipline ter pravo­časnega vzdrževanja po neposrednih ON-LINE navodilih proizvajalca. Ob tem je potrebno poznavanje sodobnih pogonov glavnih proizvajalcev motorjev, Wartsila, Burmeister & Wain, Caterpillar, idr. in njihove posebnosti.

 

Nadomeščanje mehanskih prenosov z električnim po­gonom. Za električne pogone običajno 4-taktni dizelagregati, lahko tudi plin­ske turbine. Za mehanske enostavne pogone z eno gredjo in velikim vijakom počasni dvo- ali hitri štiritaktni motorji, za vse druge hitri štiritaktni. Kriteriji pri izbiri motorja in propulzorja: poraba goriva, potrebna kvaliteta goriva, vrtilna hitrost motorja, ujemanje karakteristik, stroški vzdrževanja, zanesljivost in operabilnost kompletnega pogonskega sistema, maneverske sposob­nosti, pogostost obratovanja pri različnih obremenitvah. Sistemi Diesel električnih pogonov in njihova aplikacija, vzdrževanje. Optimizacija ladijskega postrojenja.

 

Energetski pogonski stroji: parne turbine, plinske turbine; dizelski motorji: dvotektni, štiritaktni. Generiranje električne energije: sinhronski generatorji, vzbujanje sinhronskih generatorjev.

 • Sistemi energetskih postrojenj: pomožni stroji, glavni stroj
 • Propulzija ladje
 • Komponente električne propulzije: sinhronski motorji, asinhronski motorji, statični konverterji, frekvenčni regulatorji, idr.

Pogoni z različnimi pogonskim gorivi, težko gorivo, lahki diesel, plin (LNG). Hibridni pogoni in alternativni viri pogonov.

 

Vsebina je praktično podprta z vajami na simulatorju.

 

Vsebina iz vzorčnega programa 7.04:

 • Osnovna zgradba in načela delovanja strojnih sistemov
  • Druga pomožna sredstva
 • Safety and emergency procedures for operation of propulsion plant machinery including control systems
  • Power failure
 • Priprava, delovanje, odkrivanje napak in potrebni ukrepi za preprečevanje škode na sledečih strojih in kontrolnih sistemih
  • Glavni motor in z njim povezani sistemi
  • Pomožni motorji in z njimi povezani sistemi
  • Ostale pomožne naprave
 • Vzdrževanje in popravila kot so razstavljanje, prilagoditev in sestavljanje strojev in opreme
  • Dizelski motor
  • Turbopuhalo
  • Gredni sistem
  • Sistem goriv in maziv

 

Vsebina iz vzorčnega programa 7.02:

 • Pogonske karakteristike dizelskih motorjev, parnih in plinskih turbiun, vključno s hitrostjo, izkoristkom in porabo goriva
  • Propeler in diagram obremenitve
  • Pogonske karakteristike dizla
  • Pogonske karakteristike parnega obrata
  • Pogonske karakteristike plinskih turbin
 • Funkcije in mehanizem krmilnikov glavnega motorja
  • Dizelski motorji
  • Parne turbine
  • Plinske turbine
Več...

Cilji in kompetence

Aplikacija teoretičnega in praktičnega znanja pri upravljanju diesel električnih, plinskih in drugih  hibridnih pogonov. Primernost uporabe alternativnih virov energije v smislu zmanjševanje izpusta toplogrednih plinov. Vsebina ustreza tudi STCW konven­ciji.

 

Posebnosti:

Izvajanje učne vsebine med ostalim zajemajo zahteve skladno s predpisi STCW konvencije A-III/1, A-III/2 in priporočili  »Chief engineer officer and second engineer officer (Model course 7.02)« in »Officer in charge of an engineering watch, (Model course 7.04)«,   International Maritime Organization, London, 2014


Temeljna literatura

 1. Alf Kåre Ådnanes, Maritime Electrical Installations and Diesel Electric Propulsion, ABB Marine, 2003, 86 strani
 2. Taylor D.A., Introduction to Marine Engineering (second edition), Elsevier Publication, GB 1996
 3. Zgonik, M.: Ladijski pogonski stroji I+II. FPP 2005, 252 str., CD
 4. Zgonik,M. :  Motorji, FPP 2006 , 290 strani
 5. Edvard Roškar:  Nadzor nad delovanjem glavnega ladijskega motorja  in njegovo vzdrževanje, FPP 2003, 259 str., ISBN 961-6044-59-1
 6. Edvard Roškar: Ladijska tehnična dokumentacija, FPP 2003, ISBN 961-6044-62-1, CD.
 7. Pounder's Marine Diesel Engines, B&H, 1997,  ISBN0750600780
 8. B.Challen, R.Baranescu: Diesel Engine Reference Book, SAE 1999, ISBN 0768004039
 9. Chief engineer officer and second engineer officer,  International Maritime Organization, London, 1999, (Model course 7.02), ISBN 92-801-6104-0, COBISS.SI-ID 1008739

Izvajalci

Predavanja