Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Ladijsko strojništvo
2022/2023

SPLOŠNI PODATKIPodatki o študijskem programu

  • Fakulteta za pomorstvo in promet izvaja prvostopenjski visokošolski strokovni študijski program Ladijsko strojništvo, ki: traja 3 leta, oziroma 6 semestrov,
  • je ovrednoten s 180 ECTS,
  • omogoča pridobitev strokovnega naslova: diplomirani inženir ladisjkega strojništva (VS), diplomirana inženirka ladisjkega strojništva (VS), okrajšano dipl. inž. lad. stroj. (VS).

Predstavitvena brošura.