Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Pomorsko strojništvo
2023/2024

Človeški viri v pomorstvu


Učni načrt

 • Človeški viri kot objektivni pojav in kot znanstvena disciplina.
 • Človekove potrebe in sposobnosti:
 • teorije o človekovih potrebah, razvoj potreb in sposobnosti (filogeneza in ontogeneza),
 • psihofizični dejavniki sposobnosti in metode obvladovanja psihofizičnega stresa v delovnem procesu s poudarkom na pomorstvu.
 • Etika: vrednote, generično bistvo človeka, odtujenost, pomen etike v poslovnem procesu.
 • Zaposlovanje:  kadrovska funkcija, management mix, managerska koda, poziciogram.
 • Komuniciranje: nebesedno komuniciranje,  besedno komuniciranje, specifike komuniciranja v pomorstvu zlasti z vidika varnosti pomorstva.
 • Vodenje: funkcije vodenja, družbena moč, slogi vodenja in organizacija dela, specifike vodenja v pomorstvu.
 • Vodenje inovacijskih procesov: faze inovacijskega procesa in vloga vodenja v njem, timsko delo in tehnike skupinskega mišljenja, odpori proti vodenju s strani podrejenih in  managerjev, specifike vodenja inovacijskih procesov v pomorstvu.
 • Nasprotja, spletke in pogajanja: nasprotja, spori, spletke in njihovo razreševanja, vrste pogajanj (z vidika ciljev, taktike in sloga pogajanj), modeli pogajanj, posebnosti nastajanja in urejanja nasprotij in sporov v pomorstvu.

 

Vsebina iz vzorčnega programa 7.03:

 • UPRAVLJANJE ČLOVEŠKIH VIROV NA MOSTU
 • Upravljanje človeških virov na mostu
 • UPORABA VEŠČIN VODENJA TER TIMSKEGA DELA
 • IMO model course 1.39 ter STCW, uredba I/ in A-VI/1, razdelek

 

Vsebina iz vzorčnega programa 7.01:

 • UČINKOVITO KOMUNICIRANJE IN DOBRI DELOVNI ODNOSI
 • Osnovna načela vzpostavitve učinkovitega komuniciranja in izboljšanja delovnih odnosov med ladjo in pristaniškim osebjem
 • UPRAVLJANJE IN USPOSABLJANJE LADIJSKEGA OSEBJA
 • Upravljanje ladijskega osebja
 • Usposabljanje na ladji
 • POVEZANE MEDNARODNE POMORSKE KONVENCIJE, PRIPOROČILA IN NACIONALNA ZAKONODAJA
 • Povezane mednarodne pomorske konvencije, priporočila in nacionalna zakonodaja
 • UPORABA NALOG IN UPRAVLJANJE DELOVNIH OBREMENITEV
 • Naloga in upravljanje delovnih obremenitev
 • UČINKOVITO UPRAVLJANJE ČLOVEŠKIH VIROV
 • Uporaba učinkovitega upravljanja človeških virov na vodstveni ravni
 • TEHNIKE ODLOČANJA
 • Ocena situacije in tveganja
 • Identifikacija in ustvarjanje možnosti
 • Izbira ustreznih postopkov
 • Ocenjevanje uspešnosti izida
 • RAZVOJ, IMPLEMENTACIJA IN PREGLED STANDARDNIH OPERATIVNIH POSTOPKOV

 

UPORABA MEDICINSKE PRVE POMOČI NA LADJI

Glej IMO vzorčni program 1.14 in STCW konvencijo 1978, uredba VI/4, odstavek 1-3

 

Vsebina iz vzorčnega programa 7.02:

 • Upravljanje in usposabljanje ladijskega osebja
 • Upravljanje ladijskega osebja
 • Usposabljanje na ladji
 • Povezane mednarodne pomorske konvencije in priporočila ter nacionalna zakonodaja
  • Povezane mednarodne pomorske konvencije in priporočila ter nacionalna zakonodaja
 • Upravljanje z nalogami in delovnimi obremenitvami

 

 • Učinkovito upravljanje virov
 • Učinkovito upravljanje virov na vodstveni ravni
 • Tehnike odločanja
 • Ocena situacije in tveganja
 • Identifikacija in ustvarjanje možnosti
 • Izbira poteka ukrepanja
 • Ocenjevanje uspešnosti izida
 • Razvoj, izvajanje in nadzor nad standardi poslovanja

 

Vsebina iz vzorčnega programa 1.39:

Praktično znanje o vodenju in usposabljanju posadke

 • Organizacija posadke, struktura posadke in odgovornosti;
 • Kulturna ozaveščenost, posebnosti, odnos in obnašanje, medkulturna komunikacija

 

Poznavanje mednarodnih konvencij, priporočil in nacionalne zakonodaje.

 

Sposobnost razporejanja nalog in delovnih obremenitev:

 • Načrtovanje on koordinacija,
 • Razporeditev osebja,
 • Časovne omejitve in omejitve človeških virov,
 • Prioritete.

 

Znanje in sposobnost uporabe efektivnega vodenja človeških in drugih virov:

 • Razporeditev, dodelitev in določitev prednostnih virov,
 • Efektivna komunikacija na ladji in kopnem,
 • Odločitve izražajo upoštevanje timskih izkušenj,
 • Odločnost in vodenje, vključno z motivacijo
 • Pridobivanje in ohranjanje zavedanja o razmerah.

 

Znanje in sposobnost uporabe tehnik odločanja:

 • Razmere in ocena tveganja,
 • Identificirati in preučiti ustvarjene možnosti,
 • Izbira nadaljnjih postopkov,
 • Ocenjevanje uspešnosti izida.

Upravljanje človeških virov na poveljniškem mostu

Poznavanje principa človeških virov na poveljniškem mostu, vključno z:

 • Razporeditev, dodelitev in določitev prednostnih virov
 • Uspešna komunikacija,
 • Odločnost in vodenje,
 • Pridobivanje in ohranjanje zavedanja o razmerah
 • Upoštevanje izkušenj ostalih članov tima.
Več...

Cilji in kompetence

Študent pri študiju predmeta:

 • spozna osnovne psihofizične lastnosti ljudi, ki so pomembne za njihovo vedenje v delovnem procesu,
 • se usposobi za uravnavanje lastnih človeških virov (sposobnosti,  znanj in motivacij) ter za vplivanje na vedenje drugih ljudi v delovnem procesu v skladu z načeli etike in s poslovnimi cilji organizacije,
 • se usposobi za vplivanje na  človeške vire v specifičnih pogojih pomorstva, zlasti z vidika zagotavljanja varnosti.

 

Posebnosti:

Izvajanje učne vsebine skladno s predpisi STCW konvencije A-II/1, A-II/2, A III/1, A III/2 in priporočili  »Master and Chief Mate (Model course 7.01)« in »Officer in charge of a navigational watch, (Model course 7.03)«, "Chief engineer officer and second engineer officer (Model course 7.02)" and "Officer and charge of an engineering watch (model course 7.04), International Maritime Organization, London, 2014

Model course 1.39 »Leadership and Teamwork«

 

OPOMBA:

Študentje na predavanjih poslušajo splošne tematike, ki so enake tako strojnikom kot navtikom, na vajah se izvajajo vsebine, primerne študijski smeri.


Temeljna literatura

Svetina, Matija: Zakaj se tako obnašamo – osnove psihologije. – Ljubljana : Naravoslovnotehniška fakulteta,
Oddelek za tekstilstvo, 2008. ISBN: ISBN, 961–6045–334.

Hersey, Paul; Blanchard, Kenneth H.: Management of organisational behavior: leading human resources.–
Upper Saddle River: Prentice Hall, 2001, 516 str. ISBN: 0‐13‐017598‐6


Izvajalci

Predavanja