Prometna tehnologija in transportna logistika (VSS)

Notranji transport in skladiščenje


Učni načrt

 • tehnološke posebnosti notranjega transporta in skladiščenja, vsebina in razvoj notranjega transporta in skladiščenja.
 • povezovanje notranjega transporta in skladiščenja s proizvodno in logistično dejavnostjo, 
 • notranji transport z neprekinjenim in prekinjenim delovanjem, talna in nadtalna sredstva notranjega transporta 
 • vloga in vrste skladišč s stališča namena, vrste blaga, zahtevanih dejavnikov kvalitete skladiščenja, stopnje avtomatizacije, kapacitete, izgradnje in lokacije skladišč, organizacija in poslovanje skladišč
 • posebnosti tehnoloških postopkov skladiščenja kosovnega, razsutega, hlajenega, lahko pokvarljivega, tekočega, plinastega, nevarnega, paletiziranega blaga
 • vrste regalnih skladišč
 • pristopi k načrtovanju novih in modernizaciji obstoječih skladišč
 • vloga IT v skladiščnem poslovanju
 • vloga notranjega transporta v proizvodni logistiki
 • standardizacija poslovanja v skladišč
 • pravne, organizacijske, zdravstvene in varnostne zahteve za delo v skladiščih.

Izvajalci

Predavanja