Prometna tehnologija in transportna logistika
2022/2023

NAČIN OCENJEVANJA