Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Prometna tehnologija in transportna logistika
2022/2023

Osnove prometnega sistema


Učni načrt

  • Opredelitev osnovnih pojmov v prometu in transportu
  • Osnove teorije sistemov in sistemske analize prometnega sistema
  •  Značilnosti posameznih podsistemov prometnega sistema
  • Značilnosti sistema multimodalnega in integralnega transporta
  • Značilnosti prometnega sistema EU - prometno omrežje in prometni koridorji
  • Prometna politika v EU in Sloveniji
  • Značilnosti prometnega sistema Slovenije in njenega razvoja
Več...

Cilji in kompetence

Predmetno specifične kompetence predmeta se nanašajo na poznavanje strukture, temeljnih karakteristik in delovanja prometnega sistema in njegovih podsistemov, kar predstavlja osnovo za oblikovanje prometnih sistemov ter načrtovanje in obvladovanje tehnično-tehnoloških procesov v prometu, transportu in transportni logistiki.


Temeljna literatura

  1. Jakomin L., Zelenika R., Medeot M.: Tehnologija prometa in transportni sistemi, Fakulteta za pomorstvo in promet, Portorož, 2002
  2. Rodrigue, J.-P.: The geography of transport systems, New York: Routledge, 2017
  3. Twrdy E.: Transportni sistemi, skripta predavanj, Fakulteta za pomorstvo in promet, Portorož, 2010

Izvajalci

Predavanja