Fakulteta za pomorstvo in prometFakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Prometna tehnologija in transportna logistika
2022/2023

Varnost v prometu in logistiki


Učni načrt

  • Opredelitev varnosti in zaščite v prometu in pregled njunega razvoja
  • Dejavniki in osnove raziskovanja prometne varnosti 
  • Dejavniki, ki prispevajo k nastanku prometnih nesreč
  • Karakteristike udeležencev in njihovega udejstvovanja v prometu
  • Vpliv tehničnih elementov in specifičnih ukrepov na prometno varnost
  • Oblikovanje elementov prometnega sistema s prometnovarnostnega vidika
  • Dejavniki zaščite v prometu
  • Koncept, vidiki in področja zaščite v oskrbnih verigah
  • Izobraževanje in usposabljanje na področju zaščite in varnosti v prometu

Izvajalci

Predavanja