Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Prometna tehnologija in transportna logistika
2022/2023

Intermodalni transport


Učni načrt

 • Opredelitev intermodalnega transporta
 • Institucionalni vidiki intermodalnega transporta
 • Segmenti in akterji na področju intermodalnih prevozov
 • Proizvodnja intermodalnih storitev
 • Intermodalna prometna omrežja in infrastruktura
 • Tehnologija v intermodalnem transportu (tovorne enote, pretovorna tehnologija, infromacijska in komunikacijska tehnologija)
 • Dejavniki kakovosti in ekonomski vidik intermodalnega transporta
 • Vpliv prometne politike na razvoj intermodalnega transporta
Več...

Cilji in kompetence

Predmetno specifične kompetence predmeta se nanašajo na poznavanje temeljnih karakteristik in dejavnikov intermodalnega transporta:

 • Dejavnikov razvoja sistema intermodalnega transporta
 • Tehnoloških vidikov proizvodnje storitev intermodalnega transporta
 • Elementov intermodalne prometne infrastrukture
 • Kakovosti in stroškov intermodalnega transporta

Temeljna literatura

 1. Monios, J., Bergqvist, R.: Intermodal Freight Transport and Logistics, CRC Press, 2017. ISBN 9781498785129
 2. Vrenken, H., Macharis, C., Wolters, P.: Intermodal transport in Europe, European Intermodal Association (EIA), 2005, 271 str., ISBN 9090199136
 3. Levinson, M.; The Box: How the Shipping Container Made the World Smaller and the World Economy Bigger, Princeton University Press, 2008, ISBN 0691136408

Izvajalci

Predavanja