Tehnologija prometa in logistika (U)

Transportna sredstva


Učni načrt

  1. Pojmovna in predmetna opredelitev transportnih sredstev: definicije, klasifikacije, sistemska opredelitev transportnih sredstev kod podsistema prometnega sistema.
  2. Transportna sredstva v cestnem prometu: klasifikacija cestnih vozil, osnove gibanja, pogona in konstrukcije, eksploatacijske karakteristike s stališča prevoza blaga in potnikov, vzdrževanje cestnih vozil.
  3. Transportna sredstva v železniškem prometu: klasifikacija železniških vlečnih in vlečenih vozil, osnove vozne dinamike, vleke, vrste pogonov in konstrukcije, eksploatacijske karakteristike s stališča prevoza blaga in potnikov.
  4. Transportna sredstva v vodnem prometu: klasifikacija transportnih sredstev v pomorskem in notranje vodnem prometu, osnove plovbe, vrste pogonov in konstrukcije, eksploatacijske karakteristike s stališča prevoza blaga in potnikov.
  5. Transportna sredstva zračnega prometa: klasifikacija letalnikov, osnove letenja, lebdenja in plutja v zraku, osnovni principi generiranja aerostatične in aerodinamične sile, karakteristike pogonov in konstrukcije,  eksploatacijske karakteristike v različnih pogojih s stališča pevoza blaga in potnikov.
  6. Manipulacijske naprave: klasifikacija, konstrukcijske in tehnološke karakteristike glede na specifičnosti uporabe v cestnem, železniškem, vodnem in zračnem prometu.

Izvajalci

Predavanja