Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Tehnologija prometa in logistika
2022/2023

Angleščina za navtike


Učni načrt

IMO vzorčni program 3.17, izdaja 2015.

Uporaba angleščine v govorni in pisni obliki.

Več...

Cilji in kompetence

Usposobiti jih, da bodo lahko uporabljali pomorske karte, razumeli meteorološke informacije in sporočila. Bodoče častnike na krovu ladje, zlasti poveljnika ladje in prvega častnika, naučiti poslovno-pravno terminologijo, ki je povezana s pomorskim prometom oz. prevozom tovora po morju. Razumeti mora mednarodno zakonodajo, ki je v angleškem jeziku ter vse ladijske dokumente in druge publikacije. Sporazumevati se morajo znati z vsemi udeleženci v pomorskem prometu: vkrcevalci, agenti, posredniki, carino, inšpektorji za varnost plovbe, piloti, inšpektorji klasifikacijskih družb, zavarovalnimi agenti, pomorsko policijo itd.

 

Posebnosti:

Izvajanje učne vsebine skladno s predpisi STCW konvencije A-II/1, A-II/2 in priporočili  »Master and chief mate (Model course 7.01)« in »Officer in charge of a navigational watch, (Model course 7.03)«,   International Maritime Organization, London, 2014

Program se izvaja skladno z zahtevami STCW konvencije in IMO priporočil podanih v IMO Model Course 3.17, izdaja 2015.


Temeljna literatura

  1. Jurkovič, Violeta. 2014. Navigation English. Portorož: FPP.
  2. Fabe, D in V. Suban. 2003/2015. Pomorska govorna komunikacija/Maritime Verbal Communication, 307 str. ISBN: 961-6044-60-5.
  3. Cluijven van, P. 2005. The International Maritime Language Programme. Alk&Heijnen Publishers, Alkmaar, The Netherlands, 416 str. ISBN: 90-5961-006-7

Izvajalci

Predavanja