Fakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Tehnologija prometa in logistika
2022/2023

Prometne tehnologije


Učni načrt

Predmet vsebuje:

definiranje prometne tehnologije kot znanstvene discipline in kot praktične dejavnosti, teoretične osnove prometnih tehnologij, značilnosti sodobnih prometnih tehnologij v posameznih prometnih panogah, osnove intermodalnega transporta, izračunavanje tehnološke izvedbe transportno-logističnih procesov.

Več...

Cilji in kompetence

Temeljni cilj predmeta je obvladovanje teoretičnih osnov prometnih tehnologij v vseh prometnih panogah. Predmetno specifične kompetence predmeta se nanašajo na  poznavanje temeljnih procesov in faz tehnoloških postopkov v prometnih procesih v vseh prometnih panogah.


Temeljna literatura

  1. Kolenc, J.: Organizacija in tehnologija cestnega prometa, UL FPP, Portorož, 1998, 354 str., ISBN 961-6044-34-6
  2. Zgonc, B.: ŽelezniškI promet, UL FPP, Portorož, 2003, 216 str., ISBN: 961-6044-57-5
  3. Jakomin, L., Zelenika, R., Medeot, M.: Tehnologija prometa in transportni sistemi, UL FPP, Portorož, 2002, 376 str., ISBN 961-6044-51-6
  4. Božičević, D., Kovačević, D.: Suvremene transportne tehnologije, FPZ Zagreb, Zagreb, 2002, 187 str., ISBN 953-6790-63-7
  5. Rodrigue, J.P., Comtois, C., Slack, B.: The Geography of Transport Systems,Routledge, London, 2013, 432 str., ISBN 113-6777-32-6

Izvajalci

Predavanja