Fakulteta za pomorstvo in prometFakulteta za pomorstvo in promet
open sidebar

Tehnologija prometa in logistika

PREDMETNIK1. letnik
Zap.št. Predmet Semester Sam. delo štud. Ure skupaj Točke ECTS
Zimski Poletni
P S V KV DO P S V KV DO
1 Ekonomika 30 10 25 0 0           65 130 5
2 Inženirska grafika 30 10 30 0 0           70 140 5
3 Matematika I 45 0 30 0 0           75 150 6
4 Prometni sistem 45 15 30 0 0           90 180 7
5 Računalništvo in informatika 45 0 43 0 0           88 176 7
6 Elektrotehnika v prometu           45 0 30 0 0 75 150 6
7 Matematika II           45 0 30 0 0 75 150 6
8 Mehanika v prometu           30 0 45 0 0 75 150 6
9 Osnove prava           45 25 0 0 0 70 140 5
10 Transportno inženirstvo           45 15 30 0 0 90 180 7
2. letnik
Zap.št. Predmet Semester Sam. delo štud. Ure skupaj Točke ECTS
Zimski Poletni
P S V KV DO P S V KV DO
1 Prevozno obligacijsko pravo 30 30 0 0 0           60 120 4
2 Prometna infrastruktura 30 15 30 0 0           75 150 6
3 Strokovna angleščina I 30 15 22 0 0           67 134 5
4 Transportna ekonomika 45 0 20 0 0           65 130 5
5 Transportna sredstva 30 15 30 0 0           75 150 6
6 Verjetnost in statistika 45 15 25 0 0           85 170 6
7 Operacijske raziskave           30 0 15 0 0 45 90 3
8 Osnove teorije prometnega toka           30 5 30 0 0 65 130 5
9 Snovi v transportu           45 15 15 0 0 75 150 6
10 Tehnologija prometa           45 15 30 0 11 101 202 8
11 Teorija logistike in oskrbovalnih verig           45 15 15 0 0 75 150 6
3. letnik
Zap.št. Predmet Semester Sam. delo štud. Ure skupaj Točke ECTS
Zimski Poletni
P S V KV DO P S V KV DO
1 Inteligentni transportni sistemi in storitve 30 10 30 0 0           70 140 5
2 Izbirni strokovni predmet 30 10 30 0 0           70 140 5
3 Izbirni strokovni predmet 30 10 30 0 0           70 140 5
4 Načrtovanje sistemov transporta 30 10 15 0 10           65 130 5
5 Organizacija dela v prometu 30 15 20 0 0           52 117 4
6 Temelji poslovanja špedicije 30 0 35 0 0           52 117 4
7 Upravljanje in vodenje 30 20 15 0 0           52 117 4
8 Diplomski projekt           5 0 0 0 35 100 140 5
9 Izbirni strokovni predmet           30 10 30 0 0 70 140 5
10 Izbirni strokovni predmet / Splošni izbirni predmet           30 10 30 0 0 70 140 5
11 Prometna varnost           30 0 35 0 0 52 117 4
12 Urbani transport           30 15 15 0 5 65 130 5
13 Varstvo okolja           30 15 20 0 0 52 117 4
3. letnik - zimski - izbirni strokovni predmet
Zap.št. Predmet Semester Sam. delo štud. Ure skupaj Točke ECTS
Zimski Poletni
P S V KV DO P S V KV DO
1 Meritve v prometu 30 10 30 0 0           70 140 5
2 Notranji transport in skladiščenje 30 10 30 0 0           70 140 5
3 Strokovna angleščina II 30 10 30 0 0           70 140 5
4 Upravljanje oskrbovalnih verig in distribucije 30 10 30 0 0           70 140 5
3. letnik - poletni - izbirni strokovni predmet
Zap.št. Predmet Semester Sam. delo štud. Ure skupaj Točke ECTS
Zimski Poletni
P S V KV DO P S V KV DO
1 Človeški viri v prometu           30 10 30 0 0 70 140 5
2 Informatika v logistiki           30 10 30 0 0 70 140 5
3 Organizacija in poslovanje prevoznih podjetij           30 10 30 0 0 70 140 5
4 Program študentskega tutorstva           6 6 8 0 20 40 80 3
5 Transportno zavarovalno pravo           30 40 0 0 0 70 140 5

Podatki o možnosti izbirnih predmetov in mobilnosti

V 3. letniku lahko študent izbere štiri predmete iz seznama izbirnih predmetov študijskega programa, ki so skupaj ovrednoteni s 20 ECTS. Študent lahko 6 ECTS izbirnega dela študijskega programa doseže z izbiro predmetov v drugih študijskih programih na UL FPP, ki jih še ni poslušal, ali z izbiro predmetov pri drugih članicah Univerze v Ljubljani, za kar mora pridobiti soglasje matične fakultete.