Pomorstvo

Mednarodni sistemi pomorske varnosti


Učni načrt

Cilj predmeta je spoznati študente z mednarodnim sistemom varnosti pomorskega prometa, predvsem pa načela in postopke preiskave pomorski nesreč ter pregleda in nadzora države zastave in države pristanišča z vidika zadostitve mednarodnih pogojev varnosti pomorskega prometa.


Izvajalci

Predavanja