Pomorstvo

Pomorska pravna ureditev


Učni načrt

1. letnik podiplomskega magistrskega študijskega programa druge stopnje - pomorstvo zimski  semester

 

PREDAVANJA

Predavanja bodo vsak torek od 16.20. do 17.55. ure v predavalnici P2 in jih bo izvajal red. prof. dr. Marko Pavliha, predstojnik pravne katedre.

 

SEMINAR

Seminarji bodo potekali ob torkih od 18.00. do 20.25. ure v predavalnici P2, pri čemer jih bo nekaj namenjeno samostojnemu delu. Če bo čas dopuščal, bomo organizirali skupno ekskurzijo v Državni zbor RS v Ljubljani, kjer bi se kot gosti udeležili seje.

 

GOVORILNE URE IN ELEKTRONSKO KOMUNICIRANJE

Govorilne ure pri prof. Pavlihi bodo vsako sredo od 10:45 do 11:45 v pisarni Pravne katedre. Lahko pošljete tudi elektronsko sporočilo na naslov marko.pavliha@fpp.uni-lj.si.

 

SPROTNO PREVERJANJE ZNANJA IN IZPIT

Končna ocena bo sestavljena iz predstavitve določene problematike pred razredom v okviru seminarja (40%), pisnega izpita – eseja (40%) in sodelovanja na predavanjih in seminarju (20%).  Študent(ka) potrebuje najmanj 60% za pozitivno oceno in pristop k ustnemu zagovoru, ki ni obvezen. O načinu in datumu pisnega izpita (»take home exam«) se bomo dogovorili na predavanjih.


Izvajalci

Predavanja