Pomorstvo

Kogeneracija ladijskega postrojenja


Učni načrt

Študent spozna in se usposobi za razumevanje sodobnih ladijskih postrojenj s kogeneracijo predvsem ob izrabi odpadnih toplot za povečanje energetskega izkoristka celotne ladje ter s snovanjem kombiniranih krožnih procesov.


Izvajalci

Predavanja