Pomorstvo

Ekologija morja


Učni načrt

Študentje se v okviru predmeta seznanijo s temelji ekologije, z biološkimi sistemi in osnovami evolucije s poudarkom na morskih sistemih. Cilj predmeta je zagotoviti teoretične osnove in praktično znanje o morskih ekosistemih, interakcijah organizmov z morskim okoljem, bioloških interakcijah ter ekosistemskim pristopom, ki vključuje človeka kot del morskega sistema.


Izvajalci

Predavanja