Pomorstvo

Onesnaževanje morja


Učni načrt

Študent se v okviru predmeta seznani z izvorom in širjenjem onesnaževalcev v morju, glavnimi oblikami onesnaževanja, vplivom onesnaževanja na morsko okolje, fizioloških učinkih polucije ter nacionalnih in mednarodnih standardih (priporočilih, smernicah) in pravne ureditve problematike onesnaževanja morja. V okviru predmeta je prikazano tudi onesnaževanja posameznih morij na nekaterih regionalnih primerih.


Izvajalci

Predavanja