Pomorstvo

Morski viri


Učni načrt

Študenti se v okviru predmeta seznanijo z morskimi viri morij v morjih in oceanih s posebnim poudarkom na Jadranskem morju, posledicami netrajnostne izrabe morskih virov, načini ugotavljanja ocen količin morskih virov ter možnostmi razvoja in izkoriščanja morskih virov v luči sonaravnega razvoja.


Izvajalci

Predavanja