Pomorstvo

Propad in zaščita materialov


Učni načrt

Študent se v okviru predmeta seznani s procesi, ki vodijo do propada materialov v morju, načini in oblikami propadanja in zmanjšanja njihove uporabne vrednosti. Študenti se bodo tudi seznanili s postopki zaščite materialov v morju, pomemben poudarek pa je tudi na prikazu biološke obrasti v morju  in z njo povezano poškodbo materialov in zaščiti pred njo. V okviru predmeta sta prikazana tudi ekonomski vidik propadanja materialov in optimalna zaščita. Študent bo sposoben uporabiti eksperimentalne metode in tehnike za študij in preprečevanje propada materialov v morju.


Izvajalci

Predavanja