Pomorstvo

Projektna naloga iz morskih ved


Učni načrt

Temeljni cilj predmeta je reševanje problemskih nalog s področja morskih ved (znanosti o morju) na temelju teorijskih spoznanj in praktične problematike. Predmetno specifične kompetence se nanašajo na poznavanje temeljnih spoznanj predvsem oceanografije in meteorologije, ekologije morja in onesnaževanja ter morskih virov in uporabe v praksi.

 

Projektna naloga


Izvajalci

Predavanja