Pomorstvo

Pomorska arbitraža


Učni načrt

Cilj predmeta je celovito poznavanje arbitraže in posebnosti pomorske arbitraže.


Izvajalci

Predavanja