Pomorstvo

Preiskava pomorskih nesreč


Učni načrt

Temeljni cilj predmeta je usposobitev analitičnih metod preiskovanja pomorskih nesreč v skladu s splošno prevzeo prakso ter z nacionalnimi in mednarodnimi predpisi.
Predmetno specifične kompetence predmeta se nanašajo na  poznavanje fundamentalnih spoznanj o postopkih identificiranja problemov preiskovanja pomorskih nesreč, ugotavljanja obstoječega stanj in analize ugotovljenega stanja, kreativne in kritične sinteze spoznanj s predlogom rešitev.
 


Izvajalci

Predavanja