Pomorstvo

Obalno in priobalno inženirstvo


Učni načrt

  1. Uvod v maritimno projektiranje pristanišč in plovnih poti. Definiranje korelacije med zahtevami varnosti plovbe in zaščite morja ter načeli projektiranja. Definicija maritimne varnosti ladje. Analiza vplivnih dejavnikov v sistemu manevriranja z ladjo. Analiza vpliva zemljepisnega položaja, strukture in tehnoloških obeležij pristaniških sistemov. Analiza oceanografskih in meteoroloških obeležij  pristanišča in področja približevanja. Analiza navigacijskih obeležij področja približevanja in strukture pomorskega prometa. Organizacijsko-tehnološka podpora manevriranju z ladjami. Analiza vplivov tehnično-tehnoloških obeležij ladje in vlačilca na manevriranje ladje.
  2. Varnostni pogoji in omejitve pri manevriranju z ladjo in v času priveza ladje ob pomolu.. Metode določanja elementov pristanišča in plovnih poti, ki so pomembni za  maritimno projektiranje. Določanje potrebne globine in širine plovne poti. Ukrepi za nadgraditev stopnje varnosti na plovni poti. Določanje dovoljene hitrosti približevanja ladje. Izbor in definiranje sistema bokobranov.
  3. Ukrepi za nadgradnjo stopnje varnosti v času priveza ladje na mestu priveza. Vplivi ukrepov varnosti plovbe in zaščite morja glede na ekonomski aspekt projektiranja oziroma izgradnje pristanišča in plovnih poti. Optimizacija manevriranja z ladjo in vpliv na projektiranje pristanišč in plovnih poti predvsem na ekonomski aspekt izgradnje.
  4.  “Dinamika plovil”
  • določitev poti zaustavljanja ladje glede na zgornje kriterije
  • izračun potrebnega števila vlačilcev za varno asistenco manevra vplavljanja pri oteženih pogojih s pomočjo empiričnih modelov
  • izračun vpliva nizke vode pod kobilico na manevrske lastnosti ladje
  • izračun vpliva dodane mase vode na hitrost približevanja obali (pod različnimi koti), kjer je potrebno upoštevati vse kritične dejavnike
  • kriteriji varnosti vplavljanja za različne tipe ladij (kontejneraši, tankerji, bulk, potniške, kemikalci, roro, ...)

Izvajalci

Predavanja