Pomorstvo

Modeliranje tveganja, ocenjevanje in upravljanje


Učni načrt

  • Temelji varnosti v prometu: tehnične, tehnološke, ekonomske, pravne, sociološke, kulturološke, medicinske ter ostale predpostavke varnosti v prometu.
  • Teoretični elementi varnosti v prometu
  • Ocena ogroženosti in analiza tveganja v pomorskem, cestnem in železniškem prometu
  • Zaščita in preventivno delovanje: regulativa zaščite v prometu, nacionalni program varnosti v prometu, zaščita in varnost v pristaniščih, distribucijskih centrih idr.
  • Metode identifikacije nevarnosti in ocenjevanja tveganja
  • Opredelitev ukrepov za zmanjšanje tveganja
  • Učinkovitost ukrepov za zmanjšanje tveganja
  • Učinkovitost ukrepov za zmanjšanje tveganja, povezana s verjetnostjo izrednih dogodkov
  • Ocena ukrepov za zmanjšanje tveganja v povezavi z odzivnim časom
  • Modeli v podporo odločanju

Izvajalci

Predavanja