Pomorstvo

Tehnični nadzor v pomorstvu


Učni načrt

 • Klasifikacijske družbe.
 • Mednarodno združenje klasifikacijskih zavodov - IACS.
 • Pravila, predpisi in smernice (Kvalitete in kvalifikacije preiskovalcev).
 • Normativna ureditev certificiranja ladij.
 • Klasifikacijske oznake:
  • Simboli posameznih razredov,
  • Oznaka gradnje,
  • Oznake storitev,
  • Oznake navigacijskega in delovnega območja,
  • Dodatne oznake razreda.
 • Dodelitev, vzdrževanje, prekinitev in ukinitev razreda:
  • Dodelitev razreda,
  • Vzdrževanje razreda,
  • Prekinitev razreda,
  • Ukinitev razreda,
  • Obvestilo o prekinitvi ali umiku.
 • Ankete - pregled zahtev in certificiranja. Opredelitev postopkov, povezanih s klasifikacijskimi pregledi, periodičnostjo in obsegom nadzora razreda:
  • nadzor obnovitve razreda / posebni pregled,
  • letni pregled,
  • vmesni pregled,
  • pregled podvodnega dela ladje
  • pregled strojnega dela ladje.
 • Razredni certifikat. Opredelitve in postopki v zvezi z obveznimi pregledi in inšpekcijami.
 • Zakonodaja.
 • Druge vrste nadzorov:
  • inšpekcijski pregled uprave države zastave,
  • nadzor s strani države pristanišča članice,
  • Inšpekcijski pregled,
  • Nadzor ob prodaji in nakupu plovila,
  • Inšpekcijski pregled ladje.

Izvajalci

Predavanja