Pomorstvo

Avtonomna plovila.


Učni načrt

Vsebina

 1. Pregled novo nastajajočega področja avtonomnih vodnih in podvodnih plovil.
 2. Vrste in nivoji avtonomije plovil.
 3. Regulativni in pravni vidiki avtonomnih plovil.
 4. Pregled različnih zahtev in nalog, ki jih mora izpolnjevati avtonomno plovilo: načrtovanje poti, navigacija, zaznavanje ovir in okoljskih pogojev, izogibanje oviram, prilagajanje vremenskim pogojem, avtonomni pristajalni manevri.
 5. Konstrukcijske značilnosti in posebnosti avtonomnih plovil.
 6. Pregled senzorskih in komunikacijskih sistemov avtonomnih plovil.
 7. Uporaba strojnega učenja, globokih nevronskih mrež ter drugih podpornih algoritmov za avtonomno plovbo.
 8. Primeri avtonomne navigacije ter različni primeri razvijajočih se ali že aktivnih avtonomnih plovil.
 9. Pregled trendov in nadaljnjega razvoja avtonomnih plovil.

Predvideni študijski rezultati

 • Študent se bo seznanil z novo nastajajočim področjem avtonomnih plovil ter spoznal izzive, naloge, značilnosti in možnosti uporabe avtonomnih plovil.

Metode poučevanja in učenja

 • Sklop uvodnih predavanj
 • Seminarsko delo
 • Praktične vaje v simulacijskem okolju MATLAB

Literatura


Izvajalci

Predavanja