Promet

Eksploatacija transportnih sredstev


Učni načrt

Cilj predmeta je usposobiti slušatelja za tehnološko pravilno in varno eksploatacijo različnih vrst transportnih sredstev pri optimalnih stroških. Iz tega izhaja kompentenca za samostojno načrtovanje; izbire transportne poti, prevoza nevarnih in specialnih tovorov, nakladanja, razkladanja, števila voznih enot, program voženj in program vzdrževanja.


Izvajalci

Predavanja