Promet

Promet in okolje


Učni načrt

Študent se v okviru predmeta seznani s temeljno sestavo in procesi v okolju, predvsem v zraku in vodah, ter procesi in posledicami onesnaževanja, ki so predvsem posledica prometa. V okviru predmeta sta prikazana tudi razvoj in uporaba raziskovalnih metod in tehnik v varstvu okolja. Študent bo sposoben uporabiti te metode in tehnike za študij okoljskih procesov in vplivov (posledic) onesnaževanja s prometom.


Izvajalci

Predavanja