Promet

Projektna naloga iz prom. varnosti


Učni načrt

Temeljni cilj predmeta je usposobitev za reševanje projektne naloge s področja prometne varnosti na osnovi teoretičnih spoznanj in zadanih praktičnih problemov.
Predmetno specifične kompetence predmeta se nanašajo na poznavanje fundamentalnih spoznanj o postopkih identificiranja problema prometne varnosti, ugotavljanja obstoječega stanja, analize ugotovljenega stanja, kreativne in kritične sinteze spoznanj s predlogom rešitev.
 

 

Projektna naloga


Izvajalci

Predavanja