Promet

Zanesljivost in vzdrževanje


Učni načrt

Program predmeta usmerja študenta v kritično in logično presojo zanesljivosti in razpoložljivosti posameznih sistemov v prometu v povezavi z  vsemi napravami  ter zahtevami. Študenti se usposabljajo za določanje pomembnosti posameznih komponent sistemov in najkrajše poti okvar z namenom optimalnega vzdrževanja.


Izvajalci

Predavanja