Pomorstvo in promet

Fuzzy sistemi v pomorstvu in prometu


Učni načrt

 

Temeljni izbirni predmet programa

 

TIP1 - FUZZY SISTEMI V POMORSTVU IN PROMETU

 

Fuzzy pristop reševanju kompliciranih problemov v pomorstvu in prometu. Generiranje fuzzy sistemov iz numeričnih podatkov. Razvoj modelov fuzzy sistemov in izbolšava performans modelov s pomočjo heurističnih algoritmov. Številni primeri razvitih fuzzy sistemov za modeliranje odločanja v pomorstvu in prometu. Fuzzy grafi. Analiza podataka (DEA) s primerom določanja efikasnosti variant obdelave kontejnera v luških kontejnerskih terminalih. Fuzzy DEA z uporabo v pomorstvu in prometu.

 

Z uporabo heuristične tehnike pri reševanju kombinatornih nalog v pomorstvu in prometu. Računarska kompliciranost heurističnih algoritmov. Heuristični in metaheuristični algoritmi: raziskovanje spremenljivega okolja, optimiziranje s kolonijo mravelj, optimiziranje s kolonijo čebel, heuristike ki obsegajofuzzy tehnike. Statični in dinamični modeli umetnih nevronskih mrež. Regularne in hibridne fuzzy nevronske mreže.  Modeliranje odločanja dispečerja v transportnem podjetju z uporabo ANFIS mreže. 

 

 


Izvajalci

Predavanja