Pomorstvo in promet

Modeli in simulacije v prometu


Učni načrt

 Temeljni izbirni predmet programa

 

 

TIP2 – MODELIRANJE POMORSKIH IN PROMETNIH TOKOV

 

Prometni tokovi. Matematično modeliranje stacionarnega in dinamilčnega prometnega toka. Whitham-Payne-ov model prometnega toka. Nelinearne teorije sledenja. Celično modeliranje prometnega toka. Prometni zastoji.

Transportne mreže. Wardropovi načeli in Braessov paradoks. Matematično modeliranje upravljanja prometnih potreb in rezervacij v prometu. Matematična formulacija lokacijskih problemov. Problemi lokacij na stohastičnih mrežah.


Izvajalci

Predavanja