Pomorstvo in promet

Projektiranje inteligentnih pomorskih in prometnih sistemov


Učni načrt

 Temeljni izbirni predmet programa

 

 

TIP3 – PROJEKTIRANJE INTELIGENTNIH POMORSKIH IN PROMETNIH SISTEMOV

 

Osnove ITS sistemov: vloga, terminološke razmejitve, zgodovinski in aktualni razvoj, evaluacija, standardizacija;

Znanstveno-tehnološke podpore ITS-u: teorija sistemov, kibernetika, umetna inteligenca, generični koncepti prometa, regulacijsko vodenje sistemov, senzorska tehnika;

Metodologije za projektiranje ITS sistemov: ITS arhitektura (funkcionalna, informacijska, fizična, komunikacijska), nacionalne ITS arhitekture;

Tehnologije za izvajanje ITS sistemov: komunikacije, shranjevanje podatkov in procesiranje, sistemi upravljanje podatkovnih baz, informacijski displeji, sistemi za določanje pozicije, senzorji, merilne naprave, aktuatorji;

Izbrani ITS sistemi in storitve na projektnem nivoju: Inteligentne prometnice in vozila. Sistemi za informiranje potnikov in voznikov. Podpora blagovno-logističnim centrom in transportu pri planiranju prevozov in upravljanju s tovorom. Podpora ravnanju s tovorom ali upravljanju z voznim parkom ali  upravljanju javnega transporta. Sistemi za upravljanje s prometom in incidenti. Sistemi za vzdrževanje reda in uslug v izrednih razmerah. Lokacijske in navigacijske ITS storitve. ITS rešitve za poboljšanje varnosti v cestnem, letalskem, pomorskem in železniškem prometu.


Izvajalci

Predavanja