Pomorstvo in promet

Pomorsko inženirstvo


Učni načrt

 Izbirni predmet področja Pomorstvo

  

IPO2 – IZBRANE VSEBINE POMORSKEGA INŽENIRSTVA

 

Poglobljena in sistematizirana spoznanja v pomorskem inženirstvu, kod podsistemu pomorstva, s tehnično-tehnološkega in stališča teorije sistemov.

Modeli v pomorstvu in uporaba simulacijskih orodij pri načrtovanju in upravljanju plovil in ladijskih sistemov.

Uvajanje sodobnih tehnologij in materialov v funkciji večanja izkoristka postrojev v pomorstvu in zmanjšanja vplivov na okolje, ter uporaba alternativnih virov energije. Načrtovanje razvoja, modeliranje sistemov in procesov v prometnem inženirstvu. Sodobna, energetsko učinkovita plovila za gospodarske in druge namene.

Koncepti in metode snovanja plovil, njihovega vzdrževanja in razgradnje s čim večjim izkoristkom energije in prijaznosti do okolja. Varnost pomorskih inženirskih sistemov. Posebnosti metodologije raziskovanja sistemov in procesov v pomorskem inženirstvu.


Izvajalci

Predavanja