Pomorstvo in promet

Pomorski sistemi


Učni načrt

 Izbirni predmet področja Pomorstvo

 

 

IPO3 – IZBRANE VSEBINE POMORSKIH SISTEMOV

 

Tehnični, tehnološki in organizacijski vidiki razvoja pomorskega sistema kot dela globalnega prometnega sistema. Procesi vodenja, kontrole in upravljanja v pomorskem sistemu. Pridobivanje in analiziranje informacij o pomorskem sistemu. Združevanje tehnologij za učinkovito upravljanje s pomorskim sistemom. Parametri upravljanja pomorskih sistemov.


Izvajalci

Predavanja