Pomorstvo in promet

Transportna logistika


Učni načrt

 Izbirni predmet področja Promet

 

 

IPR2 – IZBRANE VSEBINE TRANSPORTNE LOGISTIKE

 

Poglobljena in sistematizirana spoznanja o sistemu transportne logistike, kod podsistemu logističnega sistema s tehnično-tehnološkega in stališča teorije sistemov in organizacije. Kompatibilnost elementov transportne logistike in njenih procesov u integriranih logističnih procesih. Načrtovanje razvoja, modeliranje sistemov in procesov v transportni logistiki. Kriterijske funkcije in optimizacija procesov za  zagotavljanje učinkovitega funkcioniranja sistema transportne logistike, kot podsistema logističnega sistema. Posebnosti metodologije raziskovanja sistemov in procesov v transportni logistiki.


Izvajalci

Predavanja