Pomorstvo in promet

Prometna varnost


Učni načrt

 Izbirni predmet področja Promet

 

 

IPR3 – IZBRANE VSEBINE PROMETNE VARNOSTI

 

Analiza negotovosti. Simulaciske tehnike. Metoda Mone Carlo.

Ravninski modeli trkov vozil. Središče trka, restitucijski koeficient, energijske izgube.

Modeliranje togosti vozil: CRASH algoritem, togost vozil,  testni trki.

Posebne vrste trkov: bočni trki, trki v ozko oviro, nalet vozila na pešca.

Modeli človeka v trkih. Deformabilni model človeka. Mehanske lastnosti človeka. Programske rešitve (LS-DYNA).


Izvajalci

Predavanja